Kuchnia Pięciu Przemian

Kuchnia Pięciu Przemian

Cykliczne, powtarzające się regularnie przemiany w przyrodzie są naturalnym zjawiskiem i to z tego powodu nie możemy powiedzieć o jakiejś porze roku, że jest „zła”, a inna „dobra”. Jeśli nie lubimy jakiejś pory roku, odczuwamy nasilenie dolegliwości latem, wiosną, jesieni

Cykliczne, powtarzające się regularnie przemiany w przyrodzie są naturalnym zjawiskiem i to z tego powodu nie możemy powiedzieć o jakiejś porze roku, że jest „zła”, a inna „dobra”.

Jeśli nie lubimy jakiejś pory roku, odczuwamy nasilenie dolegliwości latem, wiosną, jesienią czy zimą, to oznacza, że cierpimy z powodu własnych wewnętrznych dolegliwości. Zrównoważony, zdrowy człowiek lubi każdą porę roku i potrafi odpowiednio zareagować na zmianę okoliczności zewnę- trznych, a to oznacza, że powinniśmy się raczej zastanawiać, jakie wyzwania niosą ze sobą zachodzące wokół nas zmiany, zamiast z góry przesądzać, że są dobre lub złe.

ZIMA – Przemiana Wody i korelujące z nią zjawiska: otchłań, niebezpieczeństwo, woda, chmury, średni syn, kierunek – północ, stan spoczynku Qi w zimie, zima, noc, cofnięcie się, chłód, smak słony, suche rośliny, wodorosty, maleńkie listki, kolor granatowy, nerki, pęcherz moczowy, odwaga wewnętrzna, siła woli, bezruch, lęk.

ZIMĄ     maksimum energii osiągają nerki i pęcherz moczowy. Funkcji i usytuowaniu nerek w organizmie człowieka odpowiada WODA w głębi ziemi, jest to coś ukrytego, wilgotnego i głębokiego, coś, co podtrzymuje wszystkie siły, stanowi napęd. Woda przyciąga w głąb, żeby ukonstytuować solidną bazę.

Zima jest więc porą roku, która powinna nam służyć do wzmocnienia nerek i to nie tylko poprzez właściwą dietę, ale również poprzez odpowiednie zachowanie. Woda w głębi ziemi pozwala rosnąć w górę drzewom, analogicznie silne nerki w organizmie człowieka są bazą, która nas zakorzenia i daje życiowy napęd. Woda żywi Drzewo; silne nerki umożliwiają ruch w górę związany z wątrobą i wyrażony wewnętrzną odwagą, siłą woli i zdecydowanym działaniem.

Budowanie bazy w głębi ziemi łączy się z ruchem yin w dół i do centrum, z pewnym rodzajem koncentracji i utrzymaniem wody na właściwym miejscu. Wydaje się więc oczywiste, że więcej snu i odpoczynku zimą to właściwe postępowanie, które służy budowaniu kondycji nerek. Zimowe lenistwo nie wyklucza jednak spacerów na swieżym powietrzu i systematycznego ćwiczenia qigong. Natomiast przekonanie, że zimą powinniśmy być równie aktywni w sferze zewnętrznej jak wiosną, nie wydaje się prawdziwe. Chodzi tu o zachowania, które mają charakter yang; są ruchem z centrum na zewnątrz. Zima to ruch w dół do źrodła w głębi ziemi, do podstawy naszego życia. Ważne, żeby nasze działania były zgodne z czasem.

Na osłabienie kondycji nerek wpływają stres i zanieczyszczone środowisko, toteż współcześnie wiele osób może odczuwać negatywne skutki osłabienia tego organu na wielu płaszczyznach, między innymi na poziomie emocji. Trzeba pamiętać, że zła kondycja jednego organu wewnętrznego w organizmie człowieka dotyka zazwyczaj również innych organów. Gniew jest związany z wątrobą, ale generować go mogą słabe nerki, które są bazą dla wątroby:

„ASPEKT YIN NEREK. Przyczyną gniewu może też być osłabienie yin nerek. Mogą one nie dostarczać potrzebnej bazy – Wody, tego, co utrzymuje, zatrzymuje, zakorzenia. W tym przypadku może wystąpić ruch zstępujący Ognia z wątroby, charakteryzujący się bardzo łatwymi wybuchami gniewu. Towarzyszy mu poczucie przyduszenia i nieprzyjemne odczucia w okolicy serca, podniecenie i uczucie suchości w gardle, ustach, trudności w zasypianiu.

Zauważmy, że symptomy pozwalają nam ocenić, skąd wychodzi gniew. Wzmacniając yin nerek można, w tym przypadku, zmienić sytuację, która była przyczyną gniewu”. (fragment wykładu „Sfera mentalna i patologia uczuć w medycynie chińskiej” Elisabeth Rochat de la Vallee zamieszczonego w mojej książce Magia zmian wydanej przez Studio Astropsychologii).

Os

Partnerzy:

Oficjalna strona magazynu "Natura i Ty" wydawanego przez Centrum "REA" od 2008 roku.
Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska. All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.