Kuchnia Pięciu Przemian

Kuchnia Pięciu Przemian

Tradycyjna medycyna chińska to przede wszystkim profilaktyka. W starożytnych Chinach lekarz opiekował się grupą ludzi, na przykład wioską, i osoby znajdujące się pod jego opieką płaciły mu pieniądze tak długo, jak długo były zdrowe. W chwili, kiedy ktoś z jego podopiecznych zachorował, wywieszał flagę na domu i przestawał mu płacić. Lekarzowi, który dopuścił do choroby cesarza, ścinano zaś głowę.

Tradycyjna medycyna chińska to przede wszystkim profilaktyka. W starożytnych Chinach lekarz opiekował się grupą ludzi, na przykład wioską, i osoby znajdujące się pod jego opieką płaciły mu pieniądze tak długo, jak długo były zdrowe. W chwili, kiedy ktoś z jego podopiecznych zachorował, wywieszał flagę na domu i przestawał mu płacić. Lekarzowi, który dopuścił do choroby cesarza, ścinano zaś głowę.

Zdrowie w rozumieniu chińskim to dynamiczna równowaga yin–yang, do której powinniśmy dążyć w każdej chwili naszego życia zarówno na poziomie organizmu, jak i w relacjach z otoczeniem. Określenie yin–yang odnosi się zarówno do cech osobowości człowieka, cech jego otoczenia, jak i właściwości pożywienia. Dynamiczny ruch charakteryzuje osoby z przewagą cech yang, podobnie gniew, hałaśliwość, głośny śmiech. Osoby z przewagą cech yin są trochę smutne, łagodne i po...

Autor: Anna Czelej
Partnerzy:

Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska. All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.