Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem i operatorem stron internetowych www.naturaity.pl jest Centrum „REA” Rena Marciniak-Kosmowska, 02-829  Warszawa, ul. Zdzisława Mączeńskiego 2, (NIP 525-137-54 -96), prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG.   Centrum „REA” jest administratorem danych związanych z tą działalnością.

Centrum „REA” dba o poszanowanie i ochronę prywatności osób korzystających z jego serwisów w obu domenach, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Dane, które zbieramy są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i funkcjonowania naszych stron.

Wizyta na naszych stronach nie wymaga podawania danych osobowych.

Pliki cookies
Nasze ser­wisy ko­rzy­stają z pli­ków co­okies (ciasteczek). Są to nie­wiel­kie pliki tek­sto­we za­pi­sy­wa­ne w pa­mię­ci urzą­dze­nia (komputera, telefonu) osób odwiedzających naszą stronę. In­for­ma­cje prze­cho­wy­wa­ne w tych pli­kach są cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­we i nie za­wie­ra­ją da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka.

Możliwość korzystania z serwisu nie jest uzależniona od akceptacji plików cookies. Jednakże ograniczenie ich stosowania może wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcje serwisu.

 Sposób wykorzystywania plików cookies może być w każdej chwili zmieniony przez Użytkownika naszego serwisu w ustawieniach przeglądarki. Informacje na ten temat powinny być dostępne w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies mogą być usunięte w dowolnym czasie z przeglądarki internetowej poprzez wyczyszczenie historii aktywności osób odwiedzających naszą stronę.

Serwis nie ma dostępu do innych informacji znajdujących się na urządzeniach osób korzystających z niego.

Dane zbierane automatycznie
Podczas wizyty Użytkownika na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące jego urządzenia, m.in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Te dane mogą być wykorzystane do analizy odwiedzin na naszej stronie, w celach statystycznych oraz przystosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników.

Logi serwera www

Serwis przechowuje również zapytania kierowane do serwera, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

Danymi, o których mowa, mogą być m.in. adres IP, czas połączenia, informacje o przeglądarce internetowej Użytkowników serwisu.

Dane te nie są kojarzone z osobami odwiedzającymi naszą stronę.


Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu lub poczty email przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp. Wszystkie dane zbieramy tylko i wyłącznie w celu kontaktowym. Nie przekazujemy ich stronom trzecim i nie przechowujemy dłużej niż to jest niezbędne.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy naszymi Użytkownikami a nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na ich zapytania.

Pozostałe
Nasz serwis może zawierać linki do innych stron www, filmy oraz reklamy stron trzecich.

Nie odpowiadamy za treść tych reklam, ani za działania osób trzecich dotyczące prywatności czy innych serwisów.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom Biura GIODO zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób można poinformować nas o zmianie danych?
Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia ich przetwarzania. Wszelkie informacje w tym zakresie możecie uzyskać  czy  wprowadzić zmiany w swoich danych osobowych  przesyłając oświadczenie woli na adres mailowy – redakcja@4wymiar.pl  lub listownie na adres: Centrum „REA”, 02-829 Warszawa, ul. Z. Mączeńskiego 2 .

Jednocześnie Centrum „REA” zapewnia, że przechowujemy dane osobowe na bezpiecznym serwerze i stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [„RODO”]. 

 

 Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie jej zmiany będą zamieszczane w sposób widoczny dla Użytkowników naszej strony (np. poprzez komunikat widniejący w serwisie).

Partnerzy:

Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska. All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.