Metody relaksacji

Metody relaksacji

Poniżej zamieszczamy fragment z książki Y. Ramacharaka, podpowiadający, jak zrelaksować ciało i umysł.

Myśli wyrażamy poprzez działanie, działanie zaś wpływa na umysł. Te dwie prawdy są z sobą nierozłącznie powiązane. Obie jednakowo prawdziwe. Wiele słyszeliśmy o wpływie umysłu na ciało, ale nie powinniśmy zapominać, że ciało, czy też jego zachowania i postawy oddziałują na umysł i wpływają w sposób bezpośredni na jego stany. Te dwie prawdy musimy stale mieć na uwadze, rozpatrując kwestię medytacji.
Wiele spośród szkodliwych i nierozsądnych praktyk i nawyków kurczu mięśniowego powstaje pod wpływem stanów umysłu przyjmujących formę aktu fizycznego. Z drugiej zaś strony niejeden spośród naszych stanów emocjonalnych został bezpośrednio czy też pośrednio spowodowany przez nasze fizyczne niedbalstwo itp. Kiedy się gniewamy, emocje manifestują się poprzez zaciśnięcie pi...

Partnerzy:

Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska. All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.