Kuchnia Pięciu Przemian

Kuchnia Pięciu Przemian

Według chińskiej filozofii przyrody wszystkie codzienne czynności, każde działanie, każdy gest i ruch wpływają na wewnętrzny układ yin – yang organizmu człowieka.

Według chińskiej filozofii przyrody wszystkie codzienne czynności, każde działanie, każdy gest i ruch wpływają na wewnętrzny układ yin – yang organizmu człowieka.

Gotowanie nie jest wyizolowaną działalnością, oderwaną od innych dziedzin życia, wszystkie działania człowieka są bowiem naczyniami połączonymi i wpływają na siebie nawzajem. We wszystkich obowiązuje jedna i ta sama zasada; jest nią dążenie do zachowania dynamicznej równowagi yin – yang na poziomie własnego organizmu i dążenie do życia w harmonii z otoczeniem.

Niebo – kwintensencja siły yang i Ziemia – kwintensencja siły yin tworzą życie, wzajemnie się przenikają i wędrują zawsze razem. Siły te nie podlegają wartościowaniu, nie są przeciwstawne, różnią się sposobem przejawiania, powstały jednak z tej samej jedności.

Yang to jasność, ciepło, ekspansja, ro...

Autor: Anna Czelej
Partnerzy:

Wydawca Centrum "REA" Rena Marciniak-Kosmowska. All Rights Reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i powielanie treści lub/i grafiki zawartej w tym serwisie bez zgody autora serwisu jest zabronione i chronione prawem.